Hva er jordfeil?

Feil på elektriske anlegg kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte deler av det elektriske anlegget, eller i direkte kontakt med jordleder. Jordfeil kan for eksempel oppstå i en varmvannsbereder, varmekabler eller ved at en spiker/skrue treffer en ledning. Slike feil kan være vanskelig å lokalisere, og kan gi uheldige utslag hos alle de kunder som er tilkoplet den samme transformatorstasjonen. En jordfeil kan altså befinne seg på ditt eget anlegg, hos en nabo eller i vårt distribusjonsnett.

Ansvar, tiltak og varsling

Dersom jordfeilvarsel/-vern utløses, og feilen er i eget anlegg, er det eierens ansvar å sørge for at feilen blir rettet. Får å gjøre et enkelt feilsøk kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Så skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil. Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og slå på ett og ett til du finner “synderen”. Dette må frakobles. Dersom ikke anlegget blir koplet ut umiddelbart, bør man utvise varsomhet i kontakt med elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret av fagpersonell (elektroinstallatør).

Hvis fagpersonell (elektroinstallatør) konstaterer at feilen ikke er i ditt anlegg, kontaktes Hålogaland Kraft Nett, som kan lokalisere jordfeilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert.

Varsle oss om jordfeil